oktober 2013

Meg

Kven er du, einsame venn? Sett deg på trappa i staden for å leike med dei andre barna. Orkar ikkje å feste med dei andre barna. Går når det ikkje er kjekt lenger. Kven er du, livlege skatt? Ser be...
hits