september 2010

Dei kan vere du

''Dei'' kan vere duDu kan bli omtalt som ''dei'' Eg syns det er tirst å høyre når nokon snakkar negativt om ei heil gruppe, som om ikkje nokon frå den gruppa kan vere ein del av oss. Som om ikkje ...

Deg

Eg har skreve eit dikt som handlar om at vi alle kan bidra ved å vere oss sjølve, frå hjarterota. Lev som deg, og la ditt indre og alt det gode du har der komme fram. Ikkje la det skjule seg for å ...

Vevringutstillinga - julafta for eit barn av utstillinga

Eg har vakse opp med Vevringutstillinga, og vore der så lenge eg kan hugse. Det var noko heilt spesielt når veka kom, då det var klart for å starte forberedingane. Vi skulle få vete kven som kom i...

Kreativiteten, min gode venn

Kreativiteten setter pris på det unike, det frie, det inspirerande. Kreativiteten er glad i resultata fordi det var ein god prosess. Kreativiteten tar i mot ulike mønster, ulike tankar, ulike idear...

Den gode fridom

Steng meg ikkje inne. Eg orkar ikkje tilværelsen i eit bur. Sett meg ikkje i bås. Eg kan ikkje leve med begrensingane. Sei ikkje kva eg kan og ikkje kan gjere. Eg må få lov til å prøve.Ikkje drep d...

Verda vår, verda di

Vi går rundt på jordkloden, i vår eiga verd. I hovudet vårt har vi eit eige sett av tanker, som formast etter vala vi tar, det vi opplever, dei vi møter, og måten vi reagerer på det. Kva vel vi å v...

Hjartets veg

Hjartet kan romme stort og småttHjartet kan romme så mykje godtVelger du hjartets veg, åpner du verdaVelger du hjartets veg, sprer du kjærleik på ferdaDet kan vere tungt, det er ikkje alltid lettMe...

La oss fly avgårde

Fly, flyStrekkje på vengene Srekkje dei heilt utKor herleg hadde det ikkje vore å kunne fly. Å reise dit hjartet ditt lengtar, finne inspirasjon og opplevelser. Vere heilt fri. Fri til å fly bort, ...
hits