august 2015

No ser eg

Du var akkuratlikeglad i meg som egvari deg. Men dethaddeikkje eg auger tilåsjå og duikkjemunn til å fortelle.

Bagasje

Nei, eg kan faktisk IKKJElegge frå meg bagasjen kun fordi vidrikk kaffi. Skuldrene mine er allereieKNEKT,forsiktig så du ikkje øydelegg alt.

Error

Korleis er det åbli elska for den einer, altså ER. Har det endå til gode,eller kanskjeeg overdriv, men vil at det skalvere romantisk som f.
hits