august 2015

No ser eg

Du var akkuratlikeglad i meg som egvari deg. Men dethaddeikkje eg auger tilsj og duikkjemunn til fortelle.

Bagasje

Nei, eg kan faktisk IKKJElegge fr meg bagasjen kun fordi vidrikk kaffi. Skuldrene mine er allereieKNEKT,forsiktig s du ikkje ydelegg alt.

Error

Korleis er det bli elska for den einer, alts ER. Har det end til gode,eller kanskjeeg overdriv, men vil at det skalvere romantisk som f.
hits