juni 2013

It doesn't matter anymore

Eg har aldri vore så sikker på noko.

Rush

Kjærleiken hastarDet er slik det kjennest for ei 18 år gammal jente som har ventapå draumeprinsen heile livetbegynt å puste inn nye molekyl 13.august 2012

Confusion and restlessness

Kva er det eignetleg eg kjenner og (VIKTIG)vil det føre meg nærare kjærleiken?
hits