april 2012

Gule skjørt

Du må slutte å gå i gule skjørtom du ikkje orkar bli lagt merke til

Naturleg visdom

Trea rundt meg er så gamleOver alle mine år Eg spør om dei har visdom å deleTusen bøygde greiner nikkar
hits