mars 2014

Skal eg fortelle deg sanninga?

Nei, det vil eg ikkje.Nei, det passar ikkje.Nei, det er ikkje slik det er. Det er absolutt ikkje slik det er.
hits