mars 2012

Blomstrande

Fredfull

Frå innsida og ut

Mange har spegla segi glaset ditt Sett det dei er redde for Du er ein fisk i ein glasbolleeg såg ikkje i glaset Symjde saman med deg frå dag éin
hits