Ein smakebit

Eg skal stå meir opp for det eg trur på. Det er viktig. Eg kjenner det på meg. Det spelar inga rolle kven som er einige, eller ueinige. Til slutt vil kanskje ikkje dei orda eksistere meir.

Naturleg livsstil. La oss bruke naturen. Sjå rundt oss, alt vi har. Vi har jo alt. Rett framfor oss.

Norsk matjord. Sogn og Fjordane. Vi er verdifulle. Mat og kjærleik.

Lokalsamfunn. Lokal mat. Økologisk mat. Samarbeid. Stoltheit. Glede. Latter. 

Eit naturleg forhold til kroppen vår. Friheit til alle jenter. Friheit til alle gutar. At vi kan kjenne oss heilt topp. Slik vi er. 

Den friheita vi snakkar om, er den ekte? Kva er ekte friheit? Vi fortener å vere fri. Alle saman. Kjenne oss frie heilt inn til innerste gnist i hjartet. 

Få dyrke den vi er, heilt innerst inne. Alle menneske er unike. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits